Progetto CAMAA - Centro per le Architetture Militari dell’Alto Adriatico finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt CAMAA - Center za severnojadransko vojaško arhitekturo sofinanciran v okviru Programa cezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Web/Spletna stran Camaa